Stowarzyszenie „Chcemy Pomóc”

Stowarzyszenie „Chcemy pomóc” zostało zarejestrowane w grudniu 2011 roku. Inicjatorem i pomysłodawcą założenia Stowarzyszenia jest Pan Krzysztof Jędrzejewski biznesmen, mentor, promotor przywództwa przez wartości. Celem głównym jest: POMAGANIE TYM, KTÓRZY CHCĄ POMAGAĆ INNYM. Stowarzyszenie jest powołane do prowadzenia działalności edukacyjnej, oświatowej i rozwojowej, wspierającej postęp wspólnot i społeczności lokalnych. Prowadzenia dialogu społecznego, budowania relacji z partnerami społecznymi, biznesowymi i samorządowymi, współpracując w ramach projektów partnerskich promujących społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR).

Więcej >

Warto pomagać

Aktualności

Muzyka Aniołów

Mikroprojekt w ramach „Kopalni Aktywności”

Życie To Ludzie

Cykl otwartych spotkań organizowanych przez Grupę Kopex

Malowanie szpitala

Remont Oddziału Onkologii, Hematologii i Chemioterapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka

FIO
DAS
Rzecz społeczna
GCOP
Głos Ewangelii
Na Tak
Dom Łazarza
Fundacja Iskierka
Chcemy Pomóc
Fundacja ESPA
Fabryka uśmiechów

Dołącz do naszego zespołu!

Zapraszamy osoby i grupy z inicjatywą, które chcą realizować własne projekty ukierunkowane na edukację, rozwój i wsparcie innych.

O nas

Chcielibyśmy by Stowarzyszenie było platformą porozumienia, przestrzenią gdzie będziemy mogli się poznać, polubić a może i nawet zaprzyjaźnić. Wspólnie możemy wiele zrobić pomagając sobie wzajemnie.

Nina Krystoń

Prezes Zarządu