Szkolenie – „Radykalne zmiany w rachunkowości NGO”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego, Urząd Miasta Mikołów, Urząd Miasta Siemianowice Śl. oraz Chorzowskie Centrum Organizacji Pozarządowych zapraszają na szkolenia „Radykalne zmiany w rachunkowości NGO”, które odbędą się w październiku w Katowicach, Mikołowie, Siemianowicach Śl. i w Chorzowie. W dniu 5 września 2014r. ustawą z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1100)…