Szkolenie – Zmiana ustawy o rachunkowości

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na spotkanie doradcze

 
Tematyka :– wyjaśnienia nowych definicji, w tym jednostek mikro,– wpływ zmian ustawy na sposób prowadzenia księgowości przez stowarzyszenia i fundacje,– skutki uchylenia Rozporządzenie MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej,– omówienie wzoru nowego sprawozdania finansowego,– wprowadzenie do polityki rachunkowości zapisów związanych z nowelizacją ustawy o rachunkowości.

Szkolenie – Kontakt z Mediami

Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” sp. z o.o., prowadząca Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego, zaprasza na bezpłatne szkolenie „Kontakty z mediami”, które odbędzie się 18 listopada 2014 o godz.15:00. Miejsce szkolenia ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska.

Więcej informacji u organizatora pod nr telefonu: 32 248 77 86 wew. 23

Szkolenie – Trasa 78

Trasa 78 – Inkubator Trzeciego Sektora działający przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza członków, pracowników lub wolontariuszy organizacji pozarządowych z województwa śląskiego, do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Zatrudnij w NGO – zagadnienia kadrowe”, które odbędzie się w dniach 3-4 października 2014 r. w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1.