Krzysztof Jędrzejewski

Założyciel Stowarzyszenia Chcemy Pomóc

Pieniądze – zarówno w działalności biznesowej jak i społecznej – są dla mnie jedynie narzędziem do osiągania celów. Angażuję się w działalność licznych fundacji i organizacji charytatywnych. Z mojej inicjatywy powstało w Kopeksie Stowarzyszenie „Chcemy Pomóc”.

Dlaczego warto pomagać?

Potrzebujących naszej pomocy jest wielu. Oprócz wsparcia finansowego czy ciepłego posiłku  oczekują od nas zauważenia, empatii, miłego słowa, uśmiechu, życzliwości, podania pomocnej dłoni, gdy upadną, a nawet po prostu wysłuchania.

Pomagać możemy z różnych powodów i w różnym stylu. Jedni pomagają ponieważ chcą w ten sposób spłacić dług, podzielić się pozytywną energią, podziękować za to, co otrzymali. Często pomagamy impulsywnie – ja mam, on nie ma, podzielę się. Pomagamy, bo chcemy myśleć o sobie dobrze, mamy potrzebę poczucia się szlachetniej czy dla uzyskania poprawiającego nastrój przekonania, że jesteśmy potrzebni i dla kogoś ważni. Najważniejsze, aby pomagać świadomie. Uważam, że należy przemyśleć komu chcemy pomagać i w jakich sytuacjach, a następnie odpowiedzieć sobie dlaczego chcemy pomagać tym osobom i w ten sposób. Szczera odpowiedź pomoże poznać nam własne motywacje.

Pomagaj mądrze

Wspierając potrzebujących staram się nie pomagać głupio. Dlatego w swojej działalności charytatywnej od wielu lat konsekwentnie kieruję się sześcioma zasadami:

1. Pomagaj świadomie

2. Ustal priorytety i cel pomocy

3. Poznaj co i kogo wspierasz

4. Wspieraj to, w co jesteś zaangażowany.  Angażuj się w to, co wspierasz

5. Współdziałaj w pomaganiu

6. Bądź odpowiedzialny za sposób pomagania i stawiaj granice

Pomoc innym daje mi satysfakcję oraz nagrodę w postaci uśmiechu obdarowanego. To jest znacznie przyjemniejsze niż wyrzuty sumienia, że nic nie zrobiliśmy.

Kilka lat temu zainicjowałem powstanie Stowarzyszenia Grupy Kopex „Chcemy Pomóc”, gdyż razem można zrobić więcej, lepiej, skuteczniej. Już pierwsze inicjatywy Stowarzyszenia przyczyniły się do pomocy zarówno pracownikom Grupy Kopex, jak również instytucjom potrzebującym tego wsparcia.

Nina Krystoń

Prezes Zarządu

To, co robię, robię z głębi serca i przekonania, że warto ludziom pomagać.

To, co robię, robię z głębi serca i przekonania, że warto ludziom pomagać.

mówi Nina Krystoń, Prezes Stowarzyszenia Grupy Kopex „Chcemy Pomóc”

Rozmawiała Karolina Kula

Jakie działania prowadzi Pani w ramach stowarzyszenia Grupy Kopex „Chcemy Pomóc”?

W Stowarzyszeniu pełnię wolontaryjnie funkcję Prezesa i przede wszystkim odpowiadam za wizję i strategię Stowarzyszenia,  organizację prowadzonych działań, współpracę z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi oraz za współpracę z osobami, które chcą aktywnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia.

Jaki jest cel działalności Stowarzyszenia?

Stowarzyszenie zostało utworzone już trzy lata temu, a to pytanie jest wciąż aktualne
i powoduje, że członkowie Stowarzyszenia muszą cały czas się zatrzymywać i zastanawiać czy idziemy w dobrym kierunku i czy realizujemy wyznaczone cele.

Pierwszym, najważniejszym jest prowadzenie działań ukierunkowanych na integrację
i aktywizację pracowników wszystkich Spółek Grupy Kopex. Naszym celem jest też wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery młodzieży poprzez programy stypendialne. Stowarzyszenie przykłada również dużą wagę do działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności, znajdujących się w naszym regionie. Cały czas współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, wspólnie się od siebie uczymy.  Stowarzyszenie jest  miejscem wspólnej platformy porozumienia i dzielenia się wiedzą.

Jaki jest Pani zdaniem największy sukces Stowarzyszenia?

Sukcesem Stowarzyszenia jest to, że ono w ogóle powstało w Grupie Kopex.   Programem, który zasługuje na uwagę i na pewno wyróżnia się na tle innych prowadzonych działań jest wolontariat z fundacją „Iskierka”. Z tej akcji jestem bardzo dumna, ponieważ działa ona dzięki inicjatywie podjętej przez członka Stowarzyszenia pana Dariusza Macierzyńskiego. W wolontariat zaangażowało się wiele osób, które stały się kierownikami projektów i zwerbowały innych pracowników. To jest świadectwem, że zmierzamy w dobrym kierunku, bo najbardziej zależy mi na tym, aby pracownicy chcieli brać udział w projektach organizowanych przez Stowarzyszenie. Ta inicjatywa rozpoczęła się na spotkaniu „Życie to ludzie” które zainicjował i prowadzi Pan Krzysztof Jędrzejewski. To szczególny czas spotkań,  na których poznajemy świetnych ludzi, organizacje, dzielimy się doświadczeniami i wzajemnie wspieramy. Tu powstają pomysły działań na rzecz innych, które również implementujemy do naszej firmy realizując w ten sposób ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Skąd u Pani zainteresowanie działalnością społeczną?

Działalnością społeczną zajmuje się już bardzo długo. Początkowo prowadziłam działania na rzecz dzieci. Później przyszła kolej na pracę społeczną na rzecz kobiet z regionu. Prowadziłam dla nich spotkania, wykłady, konferencje. A potem już w trakcie pracy w Kopexie, zauważyłam, że taka działalność jest również potrzebna i tutaj.  Inicjatywy o charakterze społecznym czy wolontaryjnym miały miejsce już wcześniej. Z inicjatywy pana Krzysztofa Jędrzejewskiego powstał pomysł utworzenia stowarzyszenia , i tak się zaczęło….

To, co robię, robię z głębi serca i przekonania, że warto ludziom pomagać mimo wszystko!