Nasi Partnerzy

GS

Współpracujemy i wspieramy

Każdy z Państwa ma możliwość aktywnego uczestniczenia w proponowanym przez Zarząd Stowarzyszenia programie. Zapraszamy także osoby z inicjatywą, które chcą realizować własne projekty ukierunkowane na pomoc innym.

FIO
DAS
Rzecz społeczna
GCOP
Głos Ewangelii
Na Tak