O Nas

Stowarzyszenie „Chcemy pomóc” zostało zarejestrowane w grudniu 2011 roku. Inicjatorem i pomysłodawcą założenia Stowarzyszenia jest Pan Krzysztof Jędrzejewski biznesmen, mentor, promotor przywództwa przez wartości. Celem głównym jest: POMAGANIE TYM, KTÓRZY CHCĄ POMAGAĆ INNYM. Stowarzyszenie jest powołane do prowadzenia działalności edukacyjnej, oświatowej i rozwojowej, wspierającej postęp wspólnot i społeczności lokalnych. Prowadzenia dialogu społecznego, budowania relacji z partnerami społecznymi, biznesowymi i samorządowymi, współpracując w ramach projektów partnerskich promujących społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR).

.

Dokumenty do pobrania

docicoDeklaracja o przystąpieniu do Stowarzyszenia

Ostatnia aktualizacja: 2014-02-03

docicoStatut Stowarzyszenia Chcemy Pomóc

Ostatnia aktualizacja: 2016

Nina Krystoń

Prezes Zarządu