Fundacja ESPA w Legnicy jest organizacją pożytku publicznego, która powstała w lipcu 2006 r. w wyniku przekształcenia Fundacji „Pomoc Ludziom Uzależnionym – Nowy Początek”.

Fundacja „Nowy Początek” zajmowała się głównie pomocą ludziom uzależnionym od alkoholu, pomaganiem im w rozpoczęciu nowego, wolnego od nałogu życia w rodzinie i społeczeństwie. Prowadziła również pracę profilaktyczną i psychoterapeutyczną z alkoholikami i ich rodzinami oraz udzielała wsparcia materialnego i moralnego osobom chorym, samotnym i niedołężnym. W 2006 roku przyjęty został nowy statut i nowe założenia programowe.

Jesteśmy obecnie organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Nazwa Fundacji ESPA, została zaczerpnięta z pierwszych liter słów: E-edukacja, S-społeczność, P-partnerstwo, A-aktywizacja.

W głównej mierze koncentrujemy się na pomocy dzieciom i młodzieży, jednakże swoimi staraniami w miarę możliwości obejmujemy również dorosłych. Poprzez edukację chcemy kształtować przyszłe pokolenie ludzi odpowiedzialnych, wywierających pozytywny wpływ na otoczenie, wyróżniających się wysokim poziomem wartości moralnych i etycznych. Doceniając umiejętności młodych ludzi, pomagamy im w odnalezieniu swojego miejsca w świecie.

Fundacja ESPA edukuje, rozwija, motywuje młode pokolenie do zmiany stylu życia w oparciu o naukę i wartości chrześcijańskie. Chcemy uczyć dzieci oraz młodzież, jak radzić sobie z problemami życiowymi przy uwzględnieniu wartości i nauki chrześcijańskiej, umożliwiając im samodzielne, niezależne, normalne życie. Poprzez udzielanie pomocy mówimy: Nie jesteś sam, Bóg Cię kocha, a Twoje życie nie jest Jemu obojętne. Od wielu lat współpracuje z nami grupa wolontariuszy prężnie uczestnicząca w działaniach prowadzonych przez Fundację.

pic02

pic01

pic03

espafundacja2