Stowarzyszenie Grupy KOPEX „Chcemy Pomóc” i fundacja „Iskierka”

realizują razem wiele ciekawych inicjatyw. O realizacji projektów i o tym jak rozpoczęła się współpraca z panią Aleksandrą Kaletą – Żmudą rozmawia Karolina Kula.

 

Kiedy i w jaki sposób rozpoczęła się współpraca Fundacji ISKIERKA i Grupą KOPEX?

Wszystko zaczęło się od spotkania z Panią Niną Krystoń w biurze Fundacji, która odpowiedziała na nasze zaproszenie w ramach nawiązywania współpracy z biznesem
i prowadzonych przez nas projektów CSR’owych i fundraisingowych. Podczas tej wizyty, trwającej prawie 2 godziny, przedstawiliśmy działania fundacji, były rozmowy o wartościach, celach, a także o możliwościach współpracy. Przebieg spotkania został zrelacjonowany właścicielowi Grupy KOPEX, a to zaowocowało szeregiem kolejnych spotkań. Na jednym
z nich, kiedy to prezes fundacji opowiadała o remontach oddziałów onkologii dziecięcej na Śląsku, których podejmuje się fundacja, przedstawiciele Grupy KOPEX zareagowali entuzjastycznie. Podjęto decyzje o wspólnym działaniu czyli zaangażowaniu pracowników Grupy KOPEX przy malowaniu i dekorowaniu ścian na oddziale nefrologii w Zabrzu, do którego remontu fundacja się przygotowywała. Remont tego oddziału, ze względów techniczno-budowlanych został przesunięty w czasie, jednak by nie studzić optymizmu pracowników, którzy ochoczo deklarowali włączenie się do akcji, rozpoczęto remont oddziału Onkologii, Hematologii i Chemioterapii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Jak przebiega ten projekt? Ile osób bierze w nim udział?

Projekt przebiega zgodnie z założeniami. Prace już na samym początku podzielone zostały na parę etapów. Pierwszy obejmował pomalowanie przestrzeni korytarzowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz oddziału – w ciągach komunikacyjnych z dyżurkami lekarskimi, sekretariatem oddziału i pomieszczeniami socjalnymi. Drugi etap zakładał pomalowanie sal chorych, sali dziennego pobytu, pokoi zabiegowych i świetlicy w pierwszej części oddziału. Trzeci z kolei skupiał się na odświeżeniu dziesięciu sal chorych w drugiej części oddziału. W pracach malarskich prawie codziennie począwszy od dnia 22 kwietnia w godzinach od 15.00 do 19.00 brały udział 3 – 6 osobowe zespoły. Dzięki takiemu zaangażowaniu na dzień dzisiejszy pierwszy etap został zrealizowany całkowicie – pomalowane zostało prawie 700 m2 ścian na korytarzach. Z drugiego i trzeciego etapu zrealizowane zostało nieco ponad 70% – pomalowania wymagają jeszcze 4 sale chorych, świetlica i pokój psychologa. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że oddział jest oddziałem otwartym tzn. że leczy, opiekuje się i przyjmuje pacjentów niezależnie od prac remontowych. Można więc podsumować, że jesteśmy prawie na finiszu, a prace malarskie wyciszyły się na ten moment odrobinę z uwagi na jednoczesny remont przestrzeni łazienkowych, który toczył się równolegle.

Jak na zmianę wyglądu oddziału reagują jego pacjenci?
Reakcje na zmiany są bardzo pozytywne, tym większe kiedy mali pacjenci, a nawet ich rodzice ramię w ramię z pracownikami z KOPEXU mogli zakasać rękawy i sami malować przyczyniając się do metamorfozy ich oddziału.
Czy po zakończeniu tego projektu, przewidywana jest dalsza współpraca?
Bardzo byśmy chcieli, by współpraca z Grupą KOPEX mogła być kontynuowana również przy okazji remontu oddziału nefrologii w Zabrzu, od którego miało się to wszystko zacząć. Razem z ISKIERKĄ Grupa KOPEX wyda kalendarz na rok 2015, gdzie jednym z elementów będą rysunkowe impresje podopiecznych fundacji na temat maszyn górniczych. Grupa KOPEX będzie wspierać fundację również poprzez zakup produktów ekonomii społecznej – chcemy zaprojektować kartki okolicznościowe inspirowane twórczością dzieci. Planowany jest projekt, podczas którego pracownicy Grupy KOPEX jako wolontariusze będą uczestniczyć w wyjazdach i obozach dla podopiecznych organizowanych przez fundację. I w końcu przymierzamy się, by w roku 2015, podczas dorocznego koncertu fundacji, Dziecięcej Orkiestrze Onkologicznej wokalnie i instrumentalnie towarzyszył CHÓR KOPEXU.