Konkurs na pracowniczy projekt społeczny rozstrzygnięty!

„Odkryj CSR” – takim hasłem zachęcamy pracowników Grupy Kopex do zaangażowania się w wybraną lokalną działalność społeczną i zgłaszania swoich pomysłów w postaci społecznego projektu pracowniczego. W tym roku komisja konkursowa wyróżniła dwa projekty pracownicze. W maju, czyli na miesiąc przed wyznaczonym terminem, oba projekty zostały zrealizowane.
Pierwszy projekt zgłoszony przez pracownika spółki Tagor SA Romana Osowskiego dotyczył stworzenia możliwości technicznych w domu do nauki dla niepełnosprawnego ruchowo syna pracownika Grupy Kopex. W projekcie Romana Osowskiego wspierał kolega z pracy – Piotr Duda. – Początkowo przypuszczaliśmy, że jest już w obiegu specjalistyczne oprogramowanie do komunikacji ze szkołą. Ze względu na jego brak postanowiliśmy, że będzie to zwykły notebook z pełnym oprogramowaniem biurowym i z pełnym dostępem do internetu. Dzięki temu na zajęciach z informatyki, które prowadzi nauczyciel w domu Mateuszka, jest wszystko to, co w sali komputerowej w szkole. Dziękuję prezesowi spółki Tagor Ryszardowi Hylla za przekazanie notebooka i firmie Kopex za pokrycie kosztów zakupu niezbędnego oprogramowania i dodatkowego sprzętu – powiedział Roman Osowski.
Drugi projekt obejmował remont dwóch pomieszczeń w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej, którego koordynatorem była Anita Kremza, pracownik spółki Kopex SA. Prace w ośrodku nie były by możliwe do wykonania, gdyby nie wsparcie pracowników: Magdaleny Grabowskiej i Artura Zięby. Ośrodek „Nadzieja” prowadzi leczenie dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych. Terapia prowadzona jest w trybie stacjonarnym i trwa ok. 1,5 roku. Ośrodek dysponuje obecnie 32 miejscami, ale zapotrzebowanie na ten rodzaj świadczeń jest znacznie większe, o czym świadczy długa kolejka oczekujących na przyjęcie do ośrodka. Celem tego projektu był remont pomieszczeń, które mają służyć jako gabinety do indywidualnych rozmów terapeutycznych oraz jako pomieszczenia do indywidualnego nauczania. Za uzyskane wsparcie finansowe od firmy zostały wymienione drzwi, podłogi, pomalowane ściany oraz zakupione wyposażenie pokoi, m.in. fotele, krzesła, stół. Pracownicy, którzy zaangażowali się w projekt, odpowiadali za prace remontowe, jak m.in. malowanie pomieszczeń, wymianę drzwi czy układanie paneli.  – Dzięki cudownej atmosferze wszystkie prace zostały już wykonane i wkrótce w pomieszczeniach odbędą się pierwsze indywidualne terapie – poinformowała Anita Kremza.
Gratulujemy obu zespołom zrealizowania projektów z sukcesem i zachęcamy do dalszej aktywności społecznej. Najważniejszym czynnikiem oceny sukcesu projektu w ujęciu kompleksowym jest to, jaką wartość projekt generuje dla osób w niego zaangażowanych oraz osób, dla których został on przygotowany.
Informujemy, że w sierpniu zostanie ogłoszona II edycja konkursu skierowanego do pracowników Grupy Kopex „Odkryj CSR”. Już teraz zachęcamy pracowników do tworzenia zespołów projektowych i szukania pomysłów na swój najlepszy społeczny projekt pracowniczy. Dział CSR i Komunikacji Wewnętrznej Kopex SA udziela w tym obszarze pomocy (csr@kopex.com.pl).

W styczniu 2015 roku został rozstrzygnięty pierwszyspołeczny konkurs dla pracowników Grupy Kopex. Komisja konkursowa wyróżniła dwa projekty. Autorami pierwszego wyróżnionego projektu są: Anita Kremza, Magdalena Grabowska, Marlena Banaś i Artur Zięba z Kopex SA. Drugi nagrodzony projekt należy do Romana Osowskiego i Piotra Dudy z Tagor SA.
Konkurs został ogłoszony we wrześniu 2014 roku. Jego celem było m.in. umożliwienie pracownikom Grupy Kopex samodzielnego zmierzenia się z tematyką odpowiedzialnego biznesu oraz dotarcie do tych osób, które już działają społecznie z własnej inicjatywy w swoim wolnym czasie. Każdy pracownik Grupy Kopex mógł zgłosić swój pomysł na projekt społeczny do końca 2014 roku. Organizatorzy konkursu otrzymali czternaście propozycji projektów od pracowników z różnych spółek. Analizując wnioski można je podzielić na trzy grupy: projekty mające na celu wsparcie osób indywidualnych, projekty integracyjne, projekty na rzecz społeczności lokalnej/organizacji.
Komisja konkursowa w składzie: Krzysztof Jędrzejewski – Przewodniczący Komisji Konkursowej, Michał Rogatko, Józef Wolski, Nina Krystoń, Krystian Korus i Monika Wikiera najwięcej punktów przyznawali tym projektom, które angażują pracowników długofalowo, wychodzą na zewnątrz i są realizowane we współdziałaniu z organizacją pozarządową/instytucją oraz których efekty będą wysokie w stosunku do założonego budżetu. Takimi są właśnie oba wyróżnione projekty. Inicjatywa pod kierownictwem Romana Osowskiego dotyczy stworzenia możliwości technicznych w domu do nauki dla niepełnosprawnego ruchowo Mateusza Kubata, syna pracownika spółki Tagor SA. Drugi projekt, którego koordynatorem jest Anita Kremza obejmuje wyremontowanie dwóch pomieszczeń w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej przez wolontariuszy, którzy również zapoznają się z tematem uzależnień wśród młodzieży. Łączny budżet przeznaczony na realizację zwycięskich projektów wynosi 10000 zł.

Członkowie Komisji wyrażają uznanie wszystkim tym, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie. Wyrażona została także nadzieja na zwiększenie zainteresowania pracowników tematem CSR zapewniając jednocześnie wsparcie poprzez pracowników Działu CSR i Komunikacji Wewnętrznej Kopex SA.

Aleksandra Puzyno
Sandra Mikołajczyk