Szanowni Państwo!

Z radością i wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że stowarzyszenie rozpoczęło nabór do III edycji programu stypendialnego, który ma za zadanie wspierać działalność związaną z promocją i pomocą w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionej z rodzin o niskich dochodach.

Do programy stypendialnego może przystąpić każdy kto spełnia poniższe warunki:

jest uczniem gimnazjum albo szkoły ponad gimnazjalnej w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, który w roku przyznania stypendium nie ukończył 19 lat (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych o trzyletnim programie nauki) lub 20 lat (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych o czteroletnim programie nauki),

jego rodzic lub opiekun prawny jest pracownikiem, co najmniej jednej ze spółek GK Kopex na podstawie jednej z poniższych umów tj.: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy na podstawie której cyklicznie wykonuje pracę,

legitymuje się średnią z przedmiotów na świadectwie szkolnym z poprzedniego roku szkolnego 4,0 lub wyższą (stypendia będą przyznawane w roku szkolnym 2015/2016, a zatem średnia ocen będzie brana pod uwagę z roku szkolnego 2014/2015),

w poprzednim roku szkolnym uzyskał szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu lub nauki (stypendia będą przyznawane w roku szkolnym 2015/2016 a zatem szczególne osiągnięcia  będą brane pod uwagę z roku szkolnego 2014/2015),

znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Przy rozpatrywaniu wniosków ustalamy skalę punktową jak niżej:

średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego:

od 4,0 do 4,49 – 1 punkt,

od 4,5 do 4,99 – 2 punkty,

5,0 i wyższa – 3 punkty,

za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub kulturalne na poziomie:

miasta / powiatu / województwa – 1 punkt,

krajowym / międzynarodowym – 2 punkty,

finalisty ogólnopolskiej olimpiady lub konkursu – 3 punkty,

za udokumentowaną działalność społeczną – 1 punkt.

uczniom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowo – 1 punkt.

W przypadku, gdy liczba wnioskodawców spełniających kryteria określone powyżej jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają wnioskodawcy o najniższych dochodach na osobę w rodzinie.

Wysokość stypendium wypłacanego miesięcznie wynosić będzie:

dla uczniów gimnazjów – 200 zł,

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 300 zł.

Osoby wybrane przez stowarzyszenie mogą przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną  z wnioskodawcą zanim udzielą pomocy stypendialnej.

Liczba stypendiów będzie ograniczona.

W przypadku pytań dotyczących programu stypendialnego uprzejmie informujemy, że będziemy udzielać na nie odpowiedzi na spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenie.

stypendia

WAŻNE!

Wydłużyliśmy termin składania wniosków o wypłatę stypendium do dnia 30 września 2015 roku
na rok szkolny 2015/2016 (będziemy brać pod uwagę oceny za rok szkolny 2014/2015).

Spełniamy marzenia zdolnych dzieci pracowników Grupy

Damian Fejdasz jest stypendystą III edycji programu stypendialnego dla dzieci pracowników Grupy KOPEX organizowanego przez Stowarzyszenie „Chcemy Pomóc”. Dzięki stypendium może realizować swoje pasje związane z bieganiem i grafiką komputerową czy uczestniczyć w wystawach oraz targach projektowania.

Obecnie jest uczniem pierwszej klasy technikum o specjalizacji procesy graficzne, a już jego wysiłek został doceniony przez nauczycieli, którzy zlecają mu zadania przekraczające program nauczania. Od samego początku realizuje dodatkowe prace na rzecz szkoły, a efekty jego zaangażowania można zobaczyć na poniższych projektach, które zrealizował dla szkoły.

Dzięki stypendium miałem możliwość udziału w wystawie „Łódź Design”, targach designu w Katowicach, wernisażu „Światło i Cień” również w Katowicach, wystawie „Strach” w Tarnogórskim Centrum Kultury, wystawie prac Katarzyny Kroczek – Wasińskiej, jak i w szkole filmowej w Łodzi. Obecnie wyczekuję na wystawę prac Zdzisława Beksińskiego w Krakowie. Widok tych miejsc napędza mnie dużymi ambicjami związanymi z moim fachem. Ze względu na problemy zdrowotne musiałem zmienić styl życia – zacząłem pływać, biegać,  wyeliminowałem tzw. śmieciowe, tłuste jedzenie oraz napoje gazowane.  Dzięki stypendium zainwestowałem w rzeczy do biegania i treningów. Mój organizm jest teraz w bardzo dobrej formie, co nie powiem, było dla mnie marzeniem. Obecnie trenuje w grupie „Street workout Bytom” oraz przygotowuję się do „crossa wiosennego” w Bytomiu i „Runmagedonu” na Śląsku – poinformował Damian Fejdasz, który – tak jak jego siostra Weronika Fejdasz (stypendystka wcześniejszej edycji programu – patrz wywiad – ma twórczą duszę i już odnosi niewielkie sukcesy. Kto wie. Może już wkrótce to jego prace będziemy podziwiać na wystawach czy targach designu.