Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci

Placówka oferuje pomoc pedagogiczną, psychologiczną i terapeutyczną dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat. W trakcie zajęć świetlicy realizowane są programy pedagogiczne i terapeutyczne z zakresu nadrabiania zaległości szkolnych, zmniejszania deficytów rozwojowych oraz przeciwdziałania problemom związanym z uzależnieniami.

szansa